Generalforsamling i Snekkersten fiskerlaug

Søndag den 14. maj 2023 kl. 13.00 i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning v. formanden
 3. Regnskab vedlagt og fremlægges på generalforsamlingen
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. (Bestyrelsen forerslår uændret kontingent)
 5. Forslag til ændringer af Vedtægter. 
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg ifølge vedtægterne.
  • Formand – Vacant
  • Bestyrelsesmedlem Finn Westergaard (Ønsker ikke genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Peter Andersen
  • Bestyrelsesmedlem Finn Hansson
  • BestyrelsesmedlemLisa S. Hansen
  • Bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen (på valg som 1. suppleant)
  • 2. Suppleant H.C. Anderson
  • Revisor Carsten Rygaard
  • Revisor Kim Petersen
  • Revisorsuppleant Jan Bøgemose.

8. Eventuelt