Snekkersten Fiskerlaug


Årsberetning 2024 (for året 2023)Kære Alle

Tak for fremmødet til dette års generalforsamling, - vi beklager ændring af dagen for vores Generalforsamling; men pga. lidt rod i Sejlklubbens kalender, gjorde at der blev tilrettelagt et sejlerstævne i denne weekend, med fuld skrue på ungdomssejlere i morgen, hvilket ville blive noget forstyrrende for vores GF – beklagelsen er hovedsagelig rettet mod de der ikke kunne komme. 

Der var i det foregående år, en del udskiftning i vores Bestyrelse; men generelt har der været ro på siden sidste GF.

Dog vil der blive lidt ændringer i bestyrelsen/suppleanter, som vi kommer til under pkt. 6 – valg

En tak til Lisa, som fratræder, som bestyrelsesmedlem; men stiller op som Suppleant

Ligeledes en tak til Jørgen Jørgensen, som fratræder sin Suppleantpost; men har lovet at fortsætte som ”Konsulent” til hjælp med IT-arbejdet og administrator på Fiskerlaugets mailboks.

Jeg vil da også lige takke de resterende bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der ukueligt møder op og bidrager til den gode proviant der sædvanligvis serveres. Ligeledes en tak til Revisorer/suppleant, der gennemtrævler Kassererens regnskaber, for at kunne finde bare en enkelt lille fejl, hvilket dog ikke er sket endnu. 

Der har været afholdt flere arrangementer siden sidste Generalforsamling d. 14 maj:

Fiskekonkurrencen d. 10 Sept., hvor der sejlede 8 både – medbringende godt 20 Fiskeskippere og Gaster ud i lidt halvtåge, hvilket klarede op henad formiddagen, hvilket dog ikke hjalp på mængden af fisk der blev hevet hjem; men nok til de 4 præmier kunne uddeles:

  1. Præmien (største fisk) gik til Flemming Ekstrand, som vandt på en torsk
  2. Præmien (næststørste fisk) gik til Kaj Schrøder
  3. Præmien (mest sjældne fisk) gik til Flemming Brinck
  4. Ruth’s Pokal, som sidste år blev afviklet, blev vundet af Warny Andreassen, som fik pokalen til evigt eje, dog på betingelse af at den blev opstillet ved fremtidige Fiskekonkurrencer, som minde om tidligere Vindere


Til Banko dag d. 12 nov.  Blev der som sædvanligt kæmpet bravt om de flotte præmier, som alle blev hevet hjem.


Bestyrelsen, har besluttet at fastholde datoer for vores faste arrangementer, så vidt det er muligt, da det ligger i tråd med vejr, dog med hensyntagen til bookning af klubhus:

Så for 2025 bliver det

GF - 2. søndag i maj (11 maj)

Fiskekonkurrencen – 2. søndag i september (14 sept.)

Banko – 2 søndag i november (10 nov.)

Så sæt X i kalenderen


Mht. medlemstal var vi ved slutningen af 2023 – 136 medlemmer – altså en forøgelse med 6 – vi byder de nye medlemmer velkommen.

Vi ligger per dags dato på 135 medlemmer

Det var alt til denne årsberetning - men er der nogen der har noget på hjerte til årsberetningen?

**************

Et spørgsmål til beretningen fra Flemming Ekstrand:  Var det muligt at afholde Generalforsamlingen om lørdagen i fremtiden?

Svar fra Formanden: Bestyrelsen vil drøfte dette intern; men et relevant forslag.

***************

Og så giver jeg ordet tilbage til Dirigenten.Finn Hansson

Formand